Przejdź do treści

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego

Pomoc profesjonalistów zgodnie z obowiązującym prawem!

 

Z dniem 18.08.2003 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).

Uwzględniając obowiązujący przepis, oferujemy pomoc naszym klientom w zakresie:

  • Kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków
  • Fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń
  • Obecność pracownika NFK podczas odbioru wózków przez inspektorów UDT
  • Dokonywania odbioru UDT w imieniu firmy zlecającej

Pragniemy zaznaczyć, że każdy wózek używany, zakupiony w naszej firmie, spełnia wszystkie standardy wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto, wszyscy technicy Serwisu NFK posiadają odpowiednie uprawnienia UDT do konserwacji wózków widłowych.