Urząd Dozoru Technicznego a wózki widłowe

Z dniem 18.08.2003 - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).

 

Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:

  • Użytkownika - zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. Natomiast nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.
  • Firma wykonująca naprawy powinna mieć uprawnienia do Napraw Urządzeń Transportu Bliskiego
  • Firma dokonująca modyfikacji wózka widłowego powinna posiadać Uprawnienia do Modyfikacji UTB
  • Konserwatora - czyli dotychczasowy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
  • Operatora - który powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.
 
Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, oferujemy pomoc w zakresie:
  • kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków;
  • fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń oraz obecność pracownika NFK podczas odbioru wózków przez inspektorów UDT;

Na Państwa prośbę dokonujemy odbioru UDT w Państwa imieniu lub przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej przy odbiorze. Każdy wózek używany zakupiony w naszej firmie spełnia standardy wymagane przez inspektorów UDT.

Wszyscy technicy Serwisu NFK posiadają odpowiednie uprawnienia UDT do konserwacji wózków widłowych.

Nasze usługi proponujemy także przy każdym następnym przeglądzie okresowym. W większości przypadków jest wymagana wizyta technika serwisu, który posiada odpowiednie uprawienia. W takim przypadku, jak również, gdy potrzebują Pańswo odpowiedniej dokumentacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Serwisu.

PRAMAC UniCarriers
  wózki widłowe     wózki magazynowe     regały magazynowe