Uprawniona Konserwacja

Lepiej zapobiegać niż leczyć - czyli „Uprawniona Konserwacja"
Stała opieka nad parkiem maszynowym i regularne przeglądy techniczne mogą uchronić klienta przed niespodziewanym przerwaniem ciągłości pracy. Czas przestoju uszkodzonego wózka kosztuje: ludzie są pozbawieni narzędzia pracy, towar zalega na rampie, a w magazynie panuje chaos. Takie sytuacje można przewidzieć i odpowiednio wcześnie się przed nimi zabezpieczyć, zawierając z NFK umowę zwaną „Uprawnioną Konserwacją". Nakłada ona na dział serwisu NFK obowiązek przestrzegania terminów przeglądów konserwacyjnych, pokrywania kosztów robocizny przeglądu. Usługa taka obejmuje ponadto wymianę oleju a także odtransportowanie i utylizację zużytych części zamiennych.

PRAMAC UniCarriers
  wózki widłowe     wózki magazynowe     regały magazynowe