Ochrona środowiska naturalnego

W zgodzie z naturą - czyli "Troska o nasze otoczenie"

Zużyte części zamienne:

Przepisy regulujące ochronę środowiska coraz bardziej się zaostrzają. NFK dba o to, by swoją działalnością nie dewastować środowiska naturalnego. Zużyte, nieprzydatne części zamienne są więc odbierane od klientów i utylizowane, a następnie składowane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.

Wymiana oleju:

Częsta wymiana oleju jest jednym z najważniejszych warunków utrzymania wózka widłowego w idealnym stanie. Serwis NFK pilnuje zatem regularnej wymiany oleju w pojazdach swoich klientów oraz zapewnia jego utylizację, by uchronić środowisko naturalne przed niebezpiecznymi związkami.

Analiza chemiczna spalin:

W celu ochrony środowiska naturalnego jak również zdrowia pracowników mających kontakt z wózkami widłowymi NFK przeprowadza regularnie badania składu i ilości spalin emitowanych przez wózki z napędem spalinowym. Do seryjnego wyposażenia takich wózków należą także katalizatory spalin, które prawie w 100% redukują zawarte w nich szkodliwe węglowodory, tlenki azotu i tlenek węgla.

PRAMAC UniCarriers
  wózki widłowe     wózki magazynowe     regały magazynowe